lördag 21 februari 2009

Medlem i församlingen

Just nu pågår ett intressant och viktigt samtal om vad medlemskap i en församling är och hur det ska utformas. Många inser att det inte fungerar så bra idag. Vi behöver förnya medlemsbegreppet och hitta nya former. Samtalet pågår i flera olika frikyrkorörelser och en del församlingar utvecklar nya modeller. En del talar om att sänka trösklarna och betona centrum istället för gränser, andra betonar en förnyad medlemsöverlåtelse med omvändelse, lärjungaskap och kristen livsstil som viktiga ingredienser.

Inom EFK är samtalet intensivt. I senaste numret av EFK:s tidning Direkt finns flera intressanta artiklar. Tidningen kan laddas ner som PDF här.

Jag tycker att detta är en mycket viktig fråga. Själv sympatiserar jag med den modell som används av församlingen New Life i Stockholm och som presenteras av John van Dinther i Direkt. Jag tror på en tydlig medlemsöverlåtelse som handlar om tro, gemenskap och lärjungaskap. Vi har en liknande modell och av egen erfarenhet vet jag att det går att kombinera en öppen och omfamnande gemenskap med ett tydligt och definierat medlemskap.

Stefan Swärd är inne på samma linje i ett debattinlägg på Mötesplats EFK som du kan läsa här en bit ner i kommentarerna. Jag håller med Stefan Swärd i synen på medlemskap. Han skriver mycket bra! Här följer ett par utdrag ur hans text:

"Nya Testamentet pekar på ett liv i gemenskap, ett gemensamt liv, ett liv där vi gemensamt tar ansvar för varandra. Den bilden visar att ett passivt och oengagerat medlemskap på distans där man inte på något sätt deltar är orimligt."

"...den stora frågan är hur vi som kristna ska leva ett överlåtet liv både till varandra och till Kristus i vår lokala församling, och hur vi ska hjälpa varandra i att leva ett liv i efterföljelse och lärjungaskap. Och att vi i introduktionen av nya medlemmar, både pekar på det gemensamma och överlåtna livet, och vad livet i efterföljelse innebär. Och samtidigt vara en generös och öppen församling. De församlingar vi läser om i NT klarade både och – på samma gång."

Jag rekommenderar att du läser hela artikeln.

Hur ser du på medlemskap i församlingen?

1 kommentar:

 1. Tycker det är mycket svåra frågor.

  Jag vill säga att svaret beror helt på församlingen.
  Går man till en Bibel trogen församling, som har en varm och Kristus centrerad gemenskap- så ska man försöka vara lika överlåten såsom det framgår i bla Gal 6 och Rom 13.

  Går man inte till en Bibel trogen församling, är man inte i en Kristus centrerad församling- så ska man göra sitt bästa för att få församlingen att bli trogen Skriften och Kristus, och blir inga ändringar gjort- så är man fri i mina ögon att lämna församlingen- men att lämna församlingen borde alltid vara sista utväg.

  Skillnaden mellan ett lam och en get- är att geten vandrar ensam, och lammet vandrar tillsammans med de andra fåren...alltså lammet vandrar tillsammans med de andra som önskar följa den goda Herden.

  SvaraRadera