lördag 7 november 2009

Dalit Freedom Network och holistisk mission


Idag har jag mött Joseph D'Souza. Det har skakat om mig på djupet. Jag lyssnade till honom i Korskyrkan i Jönköping när han berättade om daliternas situation i hans hemland Indien och kampen för deras befrielse från slaveri och diskriminering. Om du har sett filmen Slumdog millionaire så vet du något om daliternas situation. Om du inte har sett den tycker jag att du ska göra det.

Daliterna är Indiens kastlösa, de oberörbara, som står längst ner i samhället och lever i förtryck och slaveri. Det finns ca 250 millioner daliter i Indien. Det är 25 % av landets befolkning. På hemsidan Dalit Freedom Network presenteras daliterna så här:

"Who are the Dalits?
The Dalits, also called the “untouchables,” “outcastes,” and most recently “slumdogs,” comprise nearly one quarter of India’s society, with population estimates of 250 million people. The term “Dalit” means “those who have been broken and ground down deliberately by those above them in the social hierarchy.” Dalits live at risk of discrimination, dehumanization, violence, and enslavement through human trafficking every day. By all global research and reports, the Dalits constitute the largest number of people categorized as victims of modern-day slavery."

Joseph D'Souza är ledare för OM i Indien och leder också arbetet med Dalit Freedom Network. Han är en kristen ledare som kämpar för att ge hela evangeliet till hela människan. Han menar att kyrkan i västvärlden ofta förvanskar evangeliet till att bara handla om andliga och psykologiska frågor (förlåtelse, evigt liv, glädje och frid), när evangeliet om Guds rike också handlar om befrielse, rättvisa och fred. Han har skrivit en bok om holistisk mission. Den heter On the Side of the Angels: Justice, Human Rights and Kingdom Mission.

Dagen berättar om kampen för Daliternas rättigheter i en mycket informativ och intressant artikel i fredagens tidning. Svenske OM-ledaren Martin Ström bloggar här om Josephs möte med svenska politiker i riksdagen och på UD. Vill man stödja arbetet för daliterna kan man göra det genom OM-Sverige.

Joseph D'Souza har också en blogg som man kan läsa här.

1 kommentar: