måndag 23 november 2009

Sveriges kristna står upp för flyktingarna

Dagen berättar idag att SKR (Sveriges kristna råd) höjer sin röst för att kritisera den svenska flyktingpolitiken. Det är en mycket intressant artikel om ett välkommet initiativ. Det är verkligen glädjande att kyrkor och samfund i vårt land står upp för de flyktingar som kommer hit. I dag lanseras rapporten "Skilda världar" som helt bygger på den erfarenhet som kyrkor runtom i Sverige har samlat på sig, och man pekar ut sex punkter där asylpolitiken brister. Rapporten är på drygt 40 sidor och kan laddas ner här. Jag är själv en av dem som på nära håll sett hur hård och omänsklig den svenska flyktingpolitiken kan vara. Det är viktigt att vi kristna står upp för de svaga och utsatta.


"Ett samhällssystem ska utvärderas underifrån, med de utsattas perspektiv. I kyrkor runt om i Sverige får vi ofta möta verkligheten som den gestaltar sig för dem som far illa i vårt samhälle", står det i inledningen till rapporten Skilda världar. Det är det pespektivet som lyfts fram i rapporten.


Detta stämmer också med Bibelns vittnesbörd. Bibeln uppmanar oss på många ställen att stå upp för de svaga och utsatta. Jag vill lyfta fram ett par texter.

"Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud." (3 Mos 19:33-34)

"En invandrare får du inte kränka eller förtrycka: ni var ju själva invandrare i Egypten. Änkor och faderlösa får ni inte behandla illa. Om du behandlar dem illa och de ropar till mig, skall jag lyssna till deras klagorop." (2 Mos 22:21-23)

SKR kritiserar särskilt den svenska flyktingpolitiken för att inte ta hänsyn till religion.

"Det finns en religiös analfabetism på många håll i det svenska samhället och i mångt och mycket avspeglar detta sig också hos svenska migrationsmyndigheter. Det finns ofta en oförmåga att förstå att tro och religion är något annat än en privatsak. Inte minst har detta blivit tydligt vad gäller de många personer från religiösa minoriteter i Irak som söker asyl i Sverige, men också vad gäller konvertiter", skriver man i rapporten.

För att förbättra situationen rekommenderar man bland annat att Migrationsverket arbetar fram riktlinjer kring religion och tro som asylskäl, samt att man börjar föra statistik över hur många som söker asyl på grund av religiösa skäl.

Fakta: Här brister svensk asylpolitik enligt rapporten Skilda världar

1. Bedömningen av situationen i olika länder håller inte tillräckligt hög kvalitet, och svenska myndigheter bör lita mer på information från oberoende källor.
2. Flyr man från urskillningslöst våld ges man sällan skydd, utan man måste kunna visa upp en personlig hotbild för att få asyl.
3. Det finns en bristande förståelse för tro som asylskäl.
4. Det finns en bristande kompetens på hur man värderar människors berättelser, och svenska myndigheter måste utveckla en större kulturell förståelse.
5. Det finns en obalans i tvåpartssystemet, där en asylsökandes resurser inte går att jämföras med de svenska myndigheterna.
6. Det finns bristande humanitära hänsyn, framförallt när det gäller barn, och därför bör exempelvis barnkonventionen införas som nationell lag.

Jag hoppas att både regeringen, riksdagen och migrationsverket lyssnar till SKR:s rapport.

Helgens demonstrationer skriver Dagen om här. Beng Sjöberg bloggar i ämnet här och här.
Uppdatering 24/11: Dagen rapporterar om måndagens hearing här.

1 kommentar:

  1. Tack för inlägget. Har inte läst vad du skrivit tidigare, men minns dig sen någon gång i slutet av 70-talet när några av oss Växjöiter gjorde besök i Råslätt och övade oss i ekumenik.

    Många måste säga ifrån. Jag gör det också, men inte så aktivt som jag kanske borde.

    SvaraRadera