torsdag 30 juli 2015

Vad är en församling?

Jag brukar använda en väldigt enkel definition på vad en församling är.

En församling är en gemenskap av lärjungar som tillber och följer Kristus och delar sina liv med varandra i tjänst för världen.

Kärnan i definitionen är relationer i tre riktningar: uppåt till Gud (tillbedjan och efterföljelse), inåt till varandra (gemenskap), utåt till världen (mission). Det är dessa tre relationer som jag brukar kalla församlingens DNA. Ett annat sätt att säga det är att församlingen ska vara Kristuscentrerad, relationsorienterad och missionsengagerad. Det är tre viktiga karaktärsgrad i en levande församling.

Men min definition börjar inte med de tre riktningarna utan med påståendet att "en församling är en gemenskap". För mig är det oerhört viktigt. Det är nyckeln till att förstå vad församlingen är tänkt att vara. Den är en gemenskap. Den är en familj. Men tyvärr är det inte alltid vi tänker på eller upplever och praktiserar församlingen på det sättet. Jag tror att många av oss behöver ett paradigmskifte; ett nytt sätt att handla och tänka.

Har du någon gång fått frågan vad du har för uppgift i din församling? Har det då hänt att du inte har tänkt på gemenskapen i första hand, utan istället på vad du gör i kyrkobyggnaden, i verksamheten eller i föreningen? Men församlingen är ju först och främst en gemenskap...

...inte en byggnad
En församling samlas troligen i en byggnad, och kanske äger en byggnad för ändamålet. I vår kultur samlas de flesta församlingarna i kyrkor och därför är det lätt att förväxla församlingen med kyrkobyggnaden. Men församlingen är inte en byggnad man går till utan en gemenskap man lever i. Jag tror att församlingslivet framför allt levs i vardagen och i medlemmarnas hem. En församling behöver lokaler och det kan finnas fördelar med att ha en kyrka, men det finns också nackdelar. Här har jag skrivit om sex nackdelar med att ha en kyrka.

Alliansmissionen har planterat en församling i Kärrtorp i Stockholm.
Kärrtorpskyrkan har ingen kyrkobyggnad.

...inte en verksamhet
En församling har troligen en viss verksamhet och det är helt i sin ordning. Det är naturligt att vi gör saker tillsammans, särskilt för att nå nya människor. Men församlingen är inte en verksamhet, utan en gemenskap. Även det man gör tillsammans informellt, utanför verksamheten gör man i församlingen. Att ha ett öppet hem, bjuda på fika, dela livet i vardagen, umgås med grannar och arbetskamrater är också en del av församlingens mission, även om det inte är i verksamheten.

...inte en förening
De flesta församlingar i Sverige har någon form av juridisk organisation. Det vanligaste är nog att den är organiserad som en förening, men det finns även andra alternativ. Men församlingen är inte en förening. Det är bättre att säga att församlingen har en förening. Det är praktiskt att ha en förening (eller en annan organisationsform), så att församlingen är en juridisk person och får ett organisationsnummer. Att ha ett organisationsnummer är nämligen nödvändigt om församlingen vill ha ett bankkonto, samla in pengar, hyra lokaler eller betala lön. Men det är inte nödvändigt för att vara församling. Det finns enkla husförsamlingar som inte har en juridisk organisation.

Församlingen är alltså en gemenskap av lärjungar som tillber och följer Kristus och delar sina liv med varandra i tjänst för världen. Allt du gör i den gemenskapen gör du i församlingen och allt du gör för människor runtomkring dig är församlingens tjänst i världen.

Så nästa gång någon frågar dig vad du har för uppgift i din församling, tänk inte bara på vad du gör i kyrkan, i verksamheten eller i föreningen. Utan tänk på vad du har för funktion i gemenskapen eller i samhället. Du kanske har ett öppet hem, ställer upp som barnvakt när det behövs, bjuder hem folk på fika, uppmuntrar de trötta och missmodiga, hjälper andra praktiskt, ringer och kollar hur folk mår, stöttar ekonomiskt när någon har behov, samtalar med människor om Jesus, deltar i en husförsamling/cellgrupp, förklarar Bibelordet när det behövs, ber för andra, hjälper grannarnas barn med läxor, deltar i en föräldragrupp på skolan eller spelar fotboll med ungdomarna i höghuset. Är det kanske det som är församlingen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar