lördag 27 oktober 2018

Hur förändrar man kulturen i en församling?

Alla församlingar har en kultur. Det har förresten alla sammanslutningar av människor (familjer, föreningar, företag m.m.). Kulturen i en församling handlar om hur saker och ting fungerar i just den församlingen. Det som sitter i väggarna, som man brukar säga. Kulturen är det som sker automatiskt när ingen talar om hur vi ska göra. I mitt arbete besöker jag många olika församlingar och jag har observerat hur olika kulturen kan vara i olika församlingar, till och med i samma samfund. I en del församlingar pratar man tro med varandra på ett naturligt sätt, i andra gör man det inte. I en del församlingar pratar man om svåra och känsliga ämnen, i andra undviker man allt som är känsligt. I en del församlingar är medlemmarna äkta mot varandra och öppna med sina svagheter och sår, i andra verkar det som att många döljer sig bakom en fasad. I en del församlingar tar man itu med konflikter på ett konstruktivt sätt och i andra sopar man dem under mattan. I en del församlingar tänker man bara på att den egna församlingen ska växa, i andra tänker man också på att sända iväg människor till nya platser. Jag skulle kunna fortsätta och nämna fler saker. Allt detta handlar om kultur. Har du någon gång funderat på vilken kultur ni har i er församling? Har du någon gång tänkt att du skulle vilja ändra på den?

Det är faktiskt väldigt svårt att förändra kulturen i en församling. Jag skulle säga att det är bland det svåraste som finns. När man planterar en ny församling har man förmånen att få vara med och prägla kulturen, och den kultur som formas under de första åren kommer att finnas kvar under lång tid. När kulturen väl har satt sig, är den mycket svår att förändra.

Det brukar sägas att: "Culture eats strategy for breakfast". Du kanske har varit med om det. Någonting skulle förändras i församlingen och därför tog ni fram en strategi, gjorde en handlingsplan och satte upp mål för förändringen. Det gick bra i början när alla var fokuserade, men efter ett tag föll allting tillbaka i det gamla och allt blev som det brukade vara. Kulturen käkade upp strategin! Det har hänt mig också. Det räcker inte att göra handlingsplaner och sätta upp mål om man vill skapa förändring. Det är nödvändigt att förändra kulturen om förändringen ska bli bestående. Hur gör man det?

Jag har jobbat en del med att förändra kulturen i olika sammanhang under de senaste åren och idag vill jag dela med mig av mina erfarenheter. Jag har gjort en lista med fem punkter som jag tror är viktiga för att kunna förändra en kultur. Här följer den i en mycket kortfattad form:

1. Några måste gå före och visa vägen. Det är helt avgörande att det finns positiva förebilder. Ledarna behöver gå före och gestalta den nya kulturen genom sitt sätt att agera och kommunicera. De skapar t.ex. kultur genom hur de hanterar kriser och konflikter. Om vi vill skapa en kultur av öppenhet och samtal är det viktigt att vi visar uppskattning och lyssnar när vi får frågor, synpunkter och kritik

2. Vision och värderingarna måste predikas. Det är bra om församlingen har en tydlig vision och värderingar som är tydligt formulerade. Men det räcker inte att ha detta på ett papper. Det måste regelbundet förkunnas och undervisas om visionen och värderingarna, så att de inte glöms bort. Det finns ett samband mellan värderingar och kultur. Tydliga värderingar hjälper till att skapa kultur.


3. Man skapar kultur genom de berättelser man berättar och de personer som man lyfter fram som förebilder. Om vi vill skapa en kultur där det är ok att avstå från äktenskap för Herrens skull måste vi lyfta fram singlar som förebilder och låta dem få berätta sina berättelser. Om de som offrar lön och karriär för evangeliets och Guds rikes skull betraktas som hjältar kommer andra att följa deras exempel.

4. Man skapar också kultur genom hur man mäter framgång. Om man t.ex. bara räknar gudstjänstbesökare eller medlemmar så blir kulturen fokuserad på att samla. Om man även räknar hur många man sänder iväg skapar man en sändande kultur. Om man räknar hur stor del av församlingen som är med i smågrupper visar man att smågrupper är viktiga. Om man håller koll på hur många som kommer till tro visar man att evangelisation är viktigt.

5. Till sist vill jag också betona att vi skapar kultur genom vad vi firar. Om vi vill ha en församling som uppskattar mångfald och olikheter kan vi fira olikheterna. Om vi vill skapa en sändande kultur kan vi ordna en fest och fira varje gång någon flyttar iväg, istället för att klaga.
Att förändra kulturen i en församling är inte enkelt. Det är nästan omöjligt, men det går. För Gud är ingenting omöjligt och med hans hjälp går det att förändra även det som verkar omöjligt att förändra. Kanske kan någon av mina punkter hjälpa dig att förändra kulturen i din församling om det nu skulle behövas. 

Så tänker jag. Har du några andra förslag på hur man kan förändra en kultur?

Uppdatering 2 november. Tidningen Dagen bad att få publicera den här texten som debattartikel i och idag är den publicerad i varsamt reviderad form. Läs den här:
Så ändrar ni församlingskultur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar