tisdag 23 oktober 2018

Vi är olika - Några reflektioner om personlighetstyper och tester

Jag var nitton år och tillbringade sommaren i ett evangelisationsteam i Frankrike. Jag och Kerstin hade varit ihop i drygt ett år och vår relation hade krånglat till sig ordentligt. Vi hade bestämt oss för att ta en paus över sommaren och fundera var och en på sitt håll över hur det skulle bli i framtiden. I Frankrike läste jag boken Behärskad av Anden - temperamenten i ett nytt perspektiv av Tim Lahaye, och jag överdriver inte när jag säger att den räddade vår relation.

De fyra temperamenten

Boken handlar om att vi människor är olika, att det finns olika personlighetstyper, ingen typ är bättre eller sämre än någon annan, alla har svaga och starka sidor, genom att fyllas av och behärskas av den helige Ande kan man övervinna svagheterna i sin personlighet och utveckla styrkorna. Den här boken öppnade verkligen mina ögon. Jag förstod mig själv mycket bättre, och framför allt förstod jag Kerstin mycket bättre. Jag förstod dessutom varför vår relation hade blivit så komplicerad och min egen skuld i det.

Tim Lahaye utgår från teorin om de fyra temperamenten. Den har sina rötter i det antika Grekland och går tillbaka till läkaren Hippokrates, som levde 460-370 f.Kr. Denna teori delar in människor i fyra grundläggande personlighetstyper: koleriker, sangviniker, melankoliker och flegmatiker (de kan naturligtvis blandas i alla möjliga kombinationer). Denna teori användes och utvecklades av några kristna författare under senare delen av 1900-talet, bland annat av den amerikanske pastorn Tim Lahaye och den norske prästen Ole Hallesby. (Ja, det är samme Tim Lahaye som har skrivit Left Behind-serien. Jag kan inte förneka att jag har haft stor nytta av hans böcker om temperamenten, även om jag inte gillar hans eskatologi.) När jag läste Behärskad av Anden sommaren 1978 kände jag igen mig själv i kolerikern och jag kände igen Kerstin i melankolikern och jag förstod varför våra personligheter krockade så ofta. Senare läste jag fler böcker i ämnet och då insåg jag att jag även har lite flegmatiker i mig.

PAIE

När jag var 35 år började jag jobba som bibellärare på Mariannelunds folkhögskola. Där stötte jag på andra teorier om personlighetstyper. Först fick jag göra ett PAIE-test, som mycket handlar om hur man fungerar som ledare. PAIE delar också in människor i fyra grundläggande typer: producerare, administratörer, integrerare och entreprenörer. Om man jämför med de fyra temperamenten kan man säga att produceraren ungefär motsvarar kolerikern, entreprenören motsvarar i någon mån sangvinikern, integreraren motsvarar melankolikern och administratören motsvarar flegmatikern. Det är inte exakt samma definitioner, men det finns likheter. När jag senast gjorde ett PAIE-test blev jag mest producerare och entreprenör och det visar ju att det också finns skillnader.

Myers-Briggs

I Mariannelund stötte jag också på Myers-Briggs personlighetstest för första gången och det lägger till några intressanta dimensioner. Myers-Briggs är förmodligen ett av världens mest använda personlighetstest. Det på bygger på Carl Gustav Jungs teorier om psykologiska typer och undersöker fyra motsatspar: Är man extrovert eller introvert? Samlar man information genom förnuft och de fem sinnena eller genom intuition? Fattar man beslut mest grundat på tanke och logik eller mest på känsla? Hanterar man världen genom struktur och planering eller genom spontanitet och rörlighet? Detta test finns gratis på engelska här. Även Myers-Briggs tankar används i olika former av flera kristna författare och jag tycker att jag har haft viss nytta av detta sätt att förstå mig själv. Jag skulle beskriva mig själv som introvert, intuitiv, tankestyrd och strukturerad (INTJ blir bokstavskombinationen i mitt engelska resultat).

DISK

Nuförtiden har det blivit mycket populärt med DISK (även kallad DISC eller DISA) och även denna teori om personlighetstyper används i kristna sammanhang. Här kombineras begreppen med färger och man kan tala om människor som röda, blåa, gula eller gröna. Även DISK delar in mänskligheten i fyra grundtyper som kan kombineras på olika sätt. Dessa är:

 • Dominant och dirigerande (röd)
 • Influerande och interaktiv (gul)
 • Stabilitetssökande och stödjande (grön)
 • Kvalitetssökande och kontrollerande (blå)
Själv har jag aldrig använt DISK eller gjort något DISK-test, men även här kan jag se vissa likheter med de andra teorierna. Det känns faktiskt helt överflödigt att lägga till en ytterligare modell till dem jag redan använt. Jag hade nog klarat mig rätt bra med de fyra temperamenten.  Med reservation för att de finns skillnader mellan de olika teorierna blir sammanställningen så här: 

 • Dominant och dirigerande (röd) - Producerare - Koleriker
 • Influerande och interaktiv (gul) - Entreprenör - Sangviniker
 • Stabilitetssökande och stödjande (grön) - Integrerare - Melankoliker
 • Kvalitetssökande och kontrollerande (blå) - Administratör - Flegmatiker

Avslutning

Till sist kan det vara viktigt att notera att ingen av dessa teorier om personlighetstyper är baserad på säker vetenskaplig forskning. Det är mycket observationer och hemmasnickrad teoribildning. De har alla fått en hel del kritik och man måste alltså ta det hela med en stor nypa salt. Icke desto mindre tycker jag att vi kan ha stor glädje av att använda någon av modellerna. Jag ser tre stora vinster med dem. 
 1. Man får en förståelse för att människor är olika och att det ena sättet att vara inte är bättre eller sämre än det andra. Vi fungerar helt enkelt på olika sätt. 
 2. Man förstår sig själv bättre och kan acceptera sig själv, jobba med sina svagheter och anpassa sitt liv och sitt arbete mer efter hur man fungerar. 
 3. Man förstår andra bättre och förstår bättre vad de önskar och behöver för att må bra och fungera väl. En sån förståelse är ovärderlig för alla nära relationer, vare sig det handlar om livskamrat, barn, medarbetare eller andra. Det kan jag vittna om från mitt eget liv. Jag och Kerstin är fortfarande väldigt olika och vi är fortfarande tillsammans. 
Så tänker jag om personlighetstyper. Hur tänker du? 

1 kommentar:

 1. Jag har haft stor hjälp av personlighetstestet enneagrammet, med nio olika personlighetstyper (ennea=nio). Tänkte från början att det var något skumt eftersom det är en symbol som ser lite ockult ut, men det har varit till stor hjälp för att förstå mig själv och andra. För en kristen approach på enneagrammet, läs Marie Bernelis böcker. Av övriga svenska böcker tycker jag att Ann Timm och Tina Tornell har en mycket bra genomgång i boken "Självinsikt". Jag upplever enneagrammet som en mer djupgående och komplex teori vilket kanske kan vara ett hinder om man vill ha lättköpta och enkla svar.

  SvaraRadera