fredag 12 oktober 2018

Bokpresentation: What Jesus Started

Jag har varit lite krasslig och hemma några dagar. Då har jag passat på att läsa en av böckerna i den stora högen med olästa böcker, nämligen Steve Addisons What Jesus Started - Joining tne Movement, Changing the World.

Boken handlar om hur Jesus startade en församlingsplanterande missionsrörelse och hur den fortsätter in i vår tid.

Boken kretsar runt sex aktiviteter som präglar missionsrörelser. De är så enkla att de kan ritas på en servett (se bilden nedan), men samtidigt så djupa och innehållsrika att de förtjänar vårt fulla fokus. De sex aktiviteterna är:

  1. Se målet. Missionsrörelser deltar i Guds mission och har målet att nå allt längre med evangeliet tills alla folk har fått höra. 
  2. Knyt kontakter med människor. Det handlar om att gå över gränser för att skapa kontakt med människor som Gud har förberett. 
  3. Dela evangeliet om Jesus Kristus och Guds rike på många olika sätt. 
  4. Träna lärjungar. Det handlar om att leda människor till tro på Kristus och lära dem att hålla alla de bud som Jesus har gett oss, inklusive budet att göra andra till lärjungar. 
  5. Samla gemenskaper. Det handlar om att forma nya troende i nya gemenskaper och församlingar. Församlingsplantering är en del av missionsuppdraget. 
  6. Multiplicera arbetare. Missionsrörelser tränar arbetare och sänder ut dem i team till nya platser och nya sammanhang för att evangeliet ska spridas (på bilden nedan illustreras den sjätte aktiviteten med ett kryss. 


Boken har en enkel struktur med fyra delar. Den första delen bygger på evangelierna och visar hur Jesus använde de sex praktikerna. Den andra delen handlar om första delen av Apostlagärningarna (kap 1-12) och beskriver hur de första kristna tillämpade de sex praktikerna. Den tredje delen handlar om Paulus och hans team (Apg 13-28) och hur han tillämpade de sex praktikerna. Den sista delen visar hur vi kan använda dem i vår tid. Det är enkelt och genialiskt och det fastnar medan man läser. Här och där i boken kommer det korta berättelser om någon intressant och växande missionsrörelse i världen som en extra krydda.

Det här är en berättelsebok och det är både en svaghet och en styrka. Styrkan är att den är lättläst och att den ger en mycket levande bild av hur Jesus och de första kristna arbetade. Boken är dessutom fylld med intressant bakgrundsinformation som gör berättelsen mer begriplig. För den som inte har läst så mycket om missionsstrategi i Nya testamentet är den en utmärkt introduktion, men själv tycker jag att det är för mycket repetition och för mycket detaljerade fakta. Jag kan inte låta bli att tänka att boken hade varit ännu bättre om den varit på 120 sidor istället för 240. Boken bjuder inte heller på särskilt mycket analys eller kritisk diskussion, och det tycker jag personligen är en svaghet. Jag läser helst böcker som analyserar och problematiserar och det är sådana böcker jag lär mig mest av.

Jag noterar också att ingen av de nutida missionsrörelser som presenteras i boken hör hemma i Europa. I vår del av världen ser vi numera inte så mycket av multiplicerande missionsrörelser. Utmaningen hur vi ska tillämpa dessa principer i Europa kvarstår. Det hade varit intressant om boken hade tagit upp den frågan.

Efter dessa kritiska kommentarer vill jag ändå betona att detta är en bra och läsvärd bok. Den är en mycket bra introduktion till mission i Nya testamentet och den sista delen om hur vi kan tillämpa de sex praktikerna idag innehåller mycket bra och användbart. Och bilden på servetten tar jag med mig. Den är enkel att använda och dela vidare. Boken avslutas med en uppmaning till läsaren att själv börja praktisera de sex aktiviteterna. Det hoppas jag att många ska göra.

Steve Addison har också skrivit den utmärkta boken Movements that Change the World, som jag har presenterat i den här texten om en missionsrörelse i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar