lördag 29 september 2018

En andlig strid

I torsdags hade jag förmånen att få tala på Alliansmissionens medarbetardagar på Gullbrannagården. Det var ett sjuttiotal pastorer och ungdomsledare som var samlade. Jag hade blivit ombedd att tala över ämnet "Andlig konfrontation". Det är inte mitt vanligaste ämne, men jag tar det när jag blir ombedd. Jag tror nämligen att vi kristna i Sverige behöver bli mer medvetna om den andliga kampen och att vi behöver förstå något om hur den fungerar. Jag hade alltså något att säga om detta.

Jag började med ett citat från Fredrik Fransson, en av förgrundsgestalterna i Alliansmissionens historia.Jag tog sen min utgångspunkt i Paulus ord i Ef 6:12. "Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna." Bibeln berättar att det finns en andlig värld. Änglar och demoner dyker upp här och där genom hela berättelsen från första till sista sidan, men de har inte huvudrollen, utan finns alltid i bakgrunden. Huvudrollerna i Bibelns berättelse har Gud och människor. Änglar och demoner finns i kulisserna och vi får inte veta så mycket om dem. Det beror på att vi faktiskt inte behöver veta så mycket om den andliga världen. Det är bra med lite grundkunskap, så att vi vet att den finns och hur vi ska agera när vi stöter på den, men det är ingenting vi ska fokusera på. Bibeln ger inte andevärlden speciellt mycket uppmärksamhet och det bör inte heller vi göra. Det finns, som C.S. Lewis skrev, två misstag vi kan göra när det gäller djävulen. Det första är att tro att han inte finns. Det andra är att bli alldeles för intresserad av honom. Båda är lika farliga diken. Det gäller att hålla balansen.

Här följer en kort sammanfattning av några av de saker jag betonade i min undervisning om den andliga striden:

  • Församlingsarbete och missionsarbete har både en organisatorisk strukturell sida och en andlig sida. Båda sidorna är viktiga. Om församlingen ska bli fruktbärande behövs både bra organisation och mycket bön. Det är inte antingen eller, utan både och. I vår västerländska kultur har vi lätt att överbetona den organisatoriska sidan och försumma den andliga. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar att vi står i en andlig strid. 
  • Bibeln ger oss inte en uttömmande information om hur andevärlden är uppbyggd, men den ger oss vissa grundfakta. Allt som finns, både materiellt och andligt, synligt och osynligt, är skapat av Gud. Det gäller alltså även Satan och onda andar (Kol 1:16). Den bästa förklaringen till Satans ursprung är att han är en fallen ärkeängel. Det sägs inte klart ut, men antyds i på några olika ställen i Bibeln (se t.ex. Job 1:6, Upp 12:7-9). Satans motsats är alltså inte Gud, utan ärkeängeln Mikael. 
  • Satan och onda andar nämns inte så ofta i Nya testamentets brev. Den andliga kampen ska följaktligen inte vara ett huvudämne i det kristna livet eller den kristna undervisningen. Men eftersom den nämns ibland bör vi tala om den ibland. Petrus skriver, så här: "Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att uppsluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron" (1 Pet 5:8-9) och Jakob skriver: "Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han ska fly för er" (Jak 4:7). Den andliga kampen är på riktigt! 
  • Bön är vårt viktigaste vapen i den andliga striden. Vi ska inte fokusera på att gå emot det onda, utan på bön till Gud. Apostlagärningarna visar tydligt att det är bön (och fasta) som öppnar dörrar och ger framgång för evangeliet (se t.ex. Apg 1:14, 4:23-31, 13:1-3, 14:23). Även Paulus text om den andliga striden betonar bönens roll (EF 6:18-20). Bön och förkunnelse av evangeliet går hand i hand och är våra viktigaste vapen. 
  • Den andliga kampen sker på två nivåer. I "himlarymderna" pågår en strid och den påverkar vi endast genom bön (se den intressanta berättelsen om Daniels bön och striden i andevärlden i Dan 10:1-21). Här på jorden (marknivån) kan vi ibland hamna i direkt konfrontation med andliga krafter och då behöver vi ta den konfrontationen. I Apostlagärningarna berättas om tre tillfällen av sådan andlig konfrontation på marknivån (Apg 13:6-12, 16:16-18, 19:11-20). Vi ska be och predika evangeliet och ska inte söka konfrontation, men om den kommer så tar vi den. Vi behöver inte vara rädda eftersom Jesus har vunnit seger över det onda. 
  • Vi deltar i den andliga striden genom att be till Gud, och inte genom att binda andemakter över städer eller länder. Att binda andemakter över städer eller länder saknar bibliskt stöd och är enligt min uppfattning helt meningslöst. 
Om någon vill läsa mer om det sistnämnda rekommenderar jag boken Territorial Spirits and World Evangelisation: A Bblical, Historical and Missiological Critique of Strategic-Level Spiritual Warfare av Chuck Lowe.

Dessutom rekommenderar jag en kort artikel av pingstpredikanten Eddie Hyatt: Dealing with the Devil in the 21st Century.

Jag kan också rekommendera två andra artiklar som kommer från pingstteologer:

Spiritual Warfare and the Believer (Assemblies of God, Position Paper)

Demon Possession and the Christian (Steven S Carter i Asian Journal of Pentecostal Studies)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar