fredag 25 september 2020

Bokpresentation: Vi planterar nya församlingar

Det är en speciell glädje när man går i mål med ett projekt som man jobbat med under lång tid. Den känslan fick jag uppleva i tisdags förra veckan när vi hade bokrelease för den nya boken Vi planterar nya församlingar - 12 berättelser från hela Sverige

Vi har länge pratat om att det behövs fler böcker på svenska om att plantera nya församlingar. Helst ska det vara böcker som är skrivna av personer som bor i Sverige och utgår ifrån den svenska kontexten. Visst är det viktigt att få input från den internationella scenen och det finns mycket bra litteratur på engelska, men vi behöver också producera egen litteratur som visar hur principerna kan tillämpas i vår kulturella kontext. 

För ett år sedan föddes idén att samla berättelser om hur nya församlingar vuxit fram i Sverige på 2000-talet. Initiativet kom från Vidares arbetsgrupp för litteratur, som består av mig, Peter Svanberg och Julia Wellstam. Vi tre är också redaktörer för boken. Tanken var att samla berättelser om nya församlingar från hela landet och från många olika samfund (nätverket Vidare består av 10 olika samfund och missionsorganisationer som planterar församlingar i Sverige). Dessutom ville vi att flera olika församlingsmodeller och arbetssätt skulle vara representerade. Det här skulle vara en bred bok som många kan få glädje av. 

Nu finns boken i bokhandeln och jag är mycket nöjd med resultatet. Vi har samlat tolv inspirerande och lärorika berättelser, skrivna av personer som själv har varit med och planterat församlingarna. Därav titeln Vi planterar nya församlingar. I boken kan du läsa om Frälsningsarmén i Strängnäs, Nygårdskyrkan i Skäggetorp, Linköping, Eklesia husförsamlingsnätverk i Örebro, Umeå Vineyard, Home Church i Karlstad, Kärrtorpskyrkan i Stockholm, Tjugofyrakyrkan i Flemmingsberg, VOIS i Norrköping, Borås Cafékyrka, G2 i Helsingborg och Malmö huskyrka. Berättelsen från Malmö handlar om en församlingsplantering som fick läggas ner efter tio år och om hur man avslutar på ett bra sätt. Vi tycker att det är viktigt att boken är ärlig och visar på alla de utmaningar och svårigheter som finns i en församlingsplantering. Det blir inte alltid som man drömmer om och hoppas på. Därför ville vi att ett kapitel skulle handla om en nedlagd församlingsplantering. Det viktigaste skälet att plantera nya församlingar är att nå nya människor med evangeliet och därför innehåller nästan alla kapitel ett vittnesbörd från någon som kommit till tro i den planteringen. 

Förutom dessa elva berättelser har boken ett första kapitel som ger en introduktion och bakgrund till ämnet mission och församlingsplantering och en avslutande berättelse som handlar om hur man kan engagera unga människor i församlingsplantering. Tillsammans blir det tretton författare och tretton inspirerande och utmanande kapitel. Det handlar om glädje och segrar, svårigheter och motgångar. Författarna har olika stil och betonar olika saker. Berättelserna kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. Läsaren får del av många viktiga erfarenheter och lärdomar och viktiga perspektiv lyfts fram. 

Nu hoppas vi att dessa berättelser ska hitta sina läsare och att Gud genom den här boken ska kalla fler arbetare till skördefältet. Så här skriver Cahtrine Nygren (ordförande i Vidares ledningsgrupp) i förordet: 

I den här boken har vi samlat berättelser om församlingsplantering och nya församlingar i Sverige. De är från olika samfund, olika delar av landet och de jobbar utifrån olika modeller, men har det gemensamt att de alla drivs av en längtan att få vara med och utbreda Guds rike i Sverige. Vi hoppas att deras lärdomar och erfarenheter ska kunna vara till inspiration och utmaning för dig att kanske själv våga ta ett, eller vara del i något, pionjärt initiativ i Sverige.

Boken distribueras genom organisationerna i nätverket Vidare och finns att köpa från förlaget Evangelie eller i bokhandeln, t.ex. Nya Musik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar