söndag 28 mars 2010

Anabaptism som profil - en definition

The Anabaptist Network i Storbritannien består av människor från många olika samfund. Där finns pingstvänner, baptister, anglikaner, metodister, katoliker, reformerta, lutheraner, mennoniter, husförsamlingsfolk och många andra. Det som förenar är intresset för anabaptismen och övertygelsen att den har något viktigt att säga oss idag.

Nätverket har ingen trosbekännelse, men har formulerat sju övertygelser som beskriver det anabaptistiska arvet och relaterar det till vår tid. Dessa övertygelser kallas för Core Convictions. De tar inte upp alla områden, men bygger på den allmänna kristna tron och vill peka på några viktiga punkter där anabaptismen har något att bidra med.

När det nu växer fram ett liknande nätverk i Skandinavien anknyter vi till det brittiska nätverket och använder deras Core Convictions som en språngbräda och en definition på vad som är det anabaptistiska arvet i vår tid. Här publiceras punkterna för den som är intresserad.

Anabaptist Network Core Convictions


1. Jesus is our example, teacher, friend, redeemer and Lord. He is the source of our life, the central reference point for our faith and lifestyle, for our understanding of church and our engagement with society. We are committed to following Jesus as well as worshipping him.


2. Jesus is the focal point of God’s revelation. We are committed to a Jesus-centred approach to the Bible, and to the community of faith as the primary context in which we read the Bible and discern and apply its implications for discipleship.


3. Western culture is slowly emerging from the Christendom era when church and state jointly presided over a society in which almost all were assumed to be Christian. Whatever its positive contributions on values and institutions, Christendom seriously distorted the gospel, marginalised Jesus and has left the churches ill-equipped for mission in a post-Christendom culture. As we reflect on this, we are committed to learning from the experience and perspectives of movements such as Anabaptism that rejected standard Christendom assumptions and pursued alternative ways of thinking and behaving.


4. The frequent association of the church with status, wealth and force is inappropriate for followers of Jesus and damages our witness. We are committed to vulnerability and to exploring ways of being good news to the poor, powerless and persecuted, aware that such discipleship may attract opposition, resulting in suffering and sometimes ultimately martyrdom.


5. Churches are called to be committed communities of discipleship and mission, places of friendship, mutual accountability and multi-voiced worship. As we eat together, sharing bread and wine, we sustain hope as we seek God’s kingdom together. We are committed to nurturing and developing such churches, in which young and old are valued, leadership is consultative, roles are related to gifts rather than gender and baptism is for believers.


6. Spirituality and economics are inter-connected. In an individualist and consumerist culture and in a world where economic injustice is rife, we are committed to finding ways of living simply, sharing generously, caring for creation and working for justice.

7. Peace is at the heart of the gospel. As followers of Jesus in a divided and violent world, we are committed to finding non-violent alternatives and to learning how to make peace between individuals, within and among churches, in society and between nations.

Vi hade en träff med nätverket igår. Vi blev inspirerade och utmanade av dessa övertygelser. Framför allt känner vi att det inte bara får bli prat, utan vi längtar efter att det mer och mer ska bli verklighet i våra liv och i våra församlingar. Livet i Kristus handlar om en levande tro, som får sitt uttryck i kärlek (Gal 5:6). Vi tror att anabaptismen kan hjälpa oss att följa Jesus, göra lärjungar och bygga församlingar i vår tid. Vad tror du om det?

Kontakta mig om du vill veta mer om Nätverket Anabaptist i Skandinavien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar