torsdag 4 mars 2010

EFK satsar framåt


Det händer mycket spännande inom EFK just nu. I Dagen intervjuas John van Dinther om satsningen på att plantera 50 nya församlingar i Stockholm. Det är flera saker i artikeln som gör mig glad. Först och främst den offensiva satsningen på att plantera nya församlingar. För det andra den flexibla synen på vad en församling är. "Man kan definiera församlingar på olika sätt", säger John van Dinther, och talar om husförsamlingar och delförsamlingar. Jag tror att vi behöver ett dynamiskt och organiskt sätt att se på vad som är en församling. Jag tror på "en flytande kyrka". För det tredje är det ett tydligt fokus på missionsuppdraget. "Den enda orsaken för att starta en ny församling ska vara att vinna människor för Gud." Det är ett viktigt och nödvändigt perspektiv.

För några veckor sedan var jag med på en samtalsdag om EFK:s framtidfrågor. Ett av samtalsämnena var det förslag till Sverigestrategi som en arbetsgrupp tagit fram. Sverigestrategin är en uppmuntrande läsning. Den är välskriven och genomtänkt och visar på att EFK är en rörelse i tiden. Sverigestrategin lyfter fram fem områden som ska betonas under de närmaste tio åren. Dessa är:

Jesus är unik och detta måste förkunnas
Missionsperspektivet: Vi måste vara en missionsrörelse också i Sverige
Efterföljelse: gemensam, vardagsnära och generös
Andlig fördjupning: motverka sekulariseringen (särskilt vår egen)
Ledarskap: att vägleda och utrusta genom relationer och exempel

Jag vill gärna citera ett avsnitt om den gemensamma efterföljelsen: "Fortsätt utveckla husförsamlingarna. Vi behöver motverka splittringen i våra liv och hemmen måste därför utgöra en central del av kyrkans liv. Här får vi också möjlighet att leva närmare varandra genom att stödja och vägleda varandra mitt i vardagen. Vi behöver hitta olika former för husförsamling och vardagsgemenskap "som hjälper oss att leva det liv vi längtar efter". Församlingsformerna i stort bör utvecklas för att laborera med dessa frågor. Husförsamlingar, utvidgad vardagsgemenskap, kollektivboenden mm bör uppmuntras och utvecklas för olika skeden i livet."

Jag säger bara Amen och Halleluja! Så fantastiskt att EFK säger detta i sin strategi för Sverige. Om vi också gör det kommer vi att bli en växande rörelse.

Om du är intresserad av att läsa Sverigestrategin eller andra viktiga dokument om EFK:s framtidsfrågor finns de här.

3 kommentarer: