söndag 10 juni 2012

Vad ska vi göra med våra pengar?


Idag hade vi bibelfokus i Råslätts församlingsgemenskap. Jag undervisade om vad Bibeln säger om pengar. Det är ett stort ämne och jag fick förstås inte med allt. Andlighet och ekonomi hänger ihop. Därför är detta ett viktigt ämne. Det här är en sammanfattning av min undervisning. 

Pengar är något vi alla berörs av. Vi behöver pengar, vi använder pengar, ibland räcker dom inte, ibland har vi mer än vi behöver. Pengar har makt, styr våra beslut, Pengar är makt, ger oss inflytande. Det är inte konstigt att Jesus talar mycket om pengar. Pengar, girighet och bekymmer verkar vara det allvarligaste hotet mot ett fruktbärande lärjungaskap. I Luk 8:14 säger han: ”Det som föll bland tistlarna, det är de som hör ordet men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd.” Därför ska vi se lite närmare på detta.

Några viktiga bibeltexter


Jesus talar mycket om pengar. Här är några texter att läsa: Matt 6:1-4, 19-34, Luk 6:12-27, 12:13-15, 14:33, 16:10-12. Han säger att vi inte ska göra oss bekymmer för morgondagen, att vi inte ska samla skatter på jorden, att vi ska försaka allt och akta oss för allt habegär och ge åt den som ber oss och mycket mer.

Apostlagärningarna berättar hur dessa principer tillämpades i den första församlingen i Jerusalem. Här är Apg 2:44-45 och 4:32-35 viktiga texter. De berättar att de första lärjungarna hade allting gemensamt och tog hand om varandra och att ingen led nöd, utan alla fick vad de behövde.

Breven ger oss mycket undervisning om pengar. Här är tre viktiga texter att läsa: 1 Tim 6:6-10, 17-19, Hebr 13:5-6, 2 Kor 9:6-15. Paulus skriver om att vi ska akta oss för girighet och kärlek till pengar, att vi ska vara nöjda om vi har det nödvändiga, att vi ska göra gott och dela med oss och inte ha vår trygghet i rikedomar utan i Gud. Han skriver också att den som ger generöst blir välsignad.

Gamla testamentet visar på samma principer. Några exempel är Ords 3:9-10, 11:25, 19:17 och Ps 37:21.

Utifrån dessa bibeltexter (och några till) vill jag peka på fyra viktiga attityder och sex praktiker som bör prägla oss som följer Jesus.


Fyra viktiga attityder


Det börjar med hjärtat. Vi behöver utveckla rätt attityder i våra liv. Här presenterar jag fyra viktiga attityder när det gäller pengar

1. Förnöjsamhet – att vara nöjd med det man har
Paulus skriver att vi ska vara nöjda om vi har det nödvändiga, mat, kläder och husrum (1 Tim 6:6-8). Vi ska vara nöjda med det vi har (Hebr 13:5). Detta betyder inte att man inte får ha önskningar, eller att man inte ska sträva efter förändring och utveckling. Det måste förstås på rätt sätt. Men förnöjsamhet är en viktig kristen attityd.

2. Förtröstan – att lita på Gud för sin försörjning
Jesus talar om att vi inte ska göra oss bekymmer för morgondagen, utan lita på Gud för vår ekonomi och vår försörjning. Gud vill ta hand om oss. Därför kan vi utveckla förtröstan som en attityd i livet. Detta uppfylls också genom att vi lever i gemenskap och tar hand om varandra. Det är en förtröstan som riktar sig främst till Gud, men också till den kristna gemenskapen.

3. Förvaltande – att se allt man har som Guds egendom
Jesus talar om att en lärjunge måste försaka allt. Det handlar först och främst om att inte se på det man äger som sitt eget. Allt jag har är Guds egendom och jag är bara en förvaltare av hans saker (se Luk 16:10-12). Därför behöver jag utveckla en attityd av förvaltande.

4. Generositet – att vara frikostig och givmild
”Den rättfärdige är frikostig och givmild”, skriver David (Ps 37:21). Jesus uppmanar oss att dela med oss till den som behöver (Matt 5:42). Att vara givmild och generös borde känneteckna varje kristen. Snålhet och girighet borde inte finnas ibland oss. Dessutom lovar Bibeln att den som är generös mot andra, själv blir rikligt välsignad. Som man sår får man skörda.

Sex praktiker – sex saker att göra


Det får inte stanna vid bara attityder. Det börjar i hjärtat, men det får inte stanna där. Det måste bli praktisk handling. Här ger jag sex praktiska förslag. Du kan säkert komplettera listan.

1. Arbeta för att försörja dig
Att förtrösta på Gud för sin ekonomi, betyder inte att man inte ska ta ansvar själv och arbeta. Det är en kristen plikt att arbeta för att försörja sig, så att man har något att dela med andra (se tex Ef 4:28, 1 Thess 4:11-12, 2 Thess 3:10-12). Det kan förstås finnas orsaker till att man inte kan arbeta, som t.ex sjukdom eller arbetslöshet och då ska vi hjälpa varandra när det behövs. Men grundregeln är att vi ska arbeta för att försörja oss.

2. Sträva efter att leva enklare
Oavsett hur mycket man tjänar kan man välja att leva enkelt och vara nöjd med det nödvändiga. Man behöver inte lägga mycket på egen konsumtion bara för att man har möjlighet. Det är förstås svårt att säga vad som är enkelt. Det är ett relativt begrepp och beror på vem man jämför med. Det är också svårt att säga vad man behöver och vad som är nödvändigt. Det kan man samtala om. Hur som helst kan man sträva att leva enklare.

3. Ge tionde
Att ge tionde är en ordning från Gamla testamentet. Det handlade om att ge 10 % av sin inkomst. Tiondet gick till leviterna, till de fattiga och till templet (se t.ex Mal 3:8-12). Tiondet symboliserar att allt tillhör Gud. Nya testamentet talar inte mycket om tionde. Jesus är mycket radikalare. Han säger att vi ska ge allt. Men att ge tionde är en bra minimigräns. Det är ett golv för givandet, inte ett tak. Du kan ge ditt tionde till din församling, till missionen och till de fattiga. Jag tror inte att tionde är en lag i NT. Ibland kanske man inte ens klarar att ge 10%, men det är en bra grund för givandet, en minimigräns när ekonomin inte är så stark. Kom ihåg att Gud har lovat att välsigna den som ger sitt tionde. Så mitt tips är att du gör det till en ekonomisk praktik i ditt liv.

4. Dela med dig till dem som har behov
Många av oss kan ge mer än 10%. Det är en utmaning att ge så mycket man kan. Gud älskar en glad givare och den som sår mycket får skörda mycket. Paulus skriver att vi ”kan ge i överflöd till varje gott ändamål” (2 Kor 9:8). Bibeln talar mycket om att dela med sig. Det kan man göra till dem som finns nära och dem som finns långt borta. Liksom församlingen i Jerusalem bör vi hjälpa varandra och se till att ingen i församlingen lider nöd. Det finns många behov ute i världen, både att sprida evangeliet och att hjälpa de fattiga och mycket mer. Gör det till en del av ditt liv att ge generöst till dem som har behov.

5. Gör en ekonomisk planering
Det är bra att ha en ekonomisk planering och inte bara följa sina känslor när det gäller vad man ska göra med sina pengar. Så jag föreslår att du gör en plan för hur mycket du ska spara, hur mycket du behöver som buffert för oförutsedda utgifter, hur mycket du ska ge varje månad och till vad. Du kanske ska göra en budget och om du har svårt att hålla ordning på pengarna kanske du ska skriva upp vad du gör med dem. Ords 6:6-11 talar om vikten av att arbeta och planera för framtiden. Har man en plan som grund kan man förstås improvisera när situationer och behov uppstår.

6. Samtala om pengar
Den sjätte och sista praktiken jag vill föreslå är att vi ska börja samtala mer om pengar. Pengar är en privatsak i vår kultur och vi pratar inte gärna om våra ekonomiska behov, våra inkomster eller våra bankkonton. Jag tror att vi behöver prata mer om pengar i den kristna gemenskapen. Vi behöver uppmuntra och utmana varandra, så att vi verkligen vågar trotsa världens sätt att leva och följa Guds rikes principer.

Jag säger inte att det blir lätt att leva ut Guds rikes principer när det gäller pengar, men jag är övertygad om att det är nödvändigt. Vill du vara med på den resan?

11 kommentarer:

 1. Får jag ställa några frågor utan för ämnet ...Tror Anabaptismen på den dubbla utgången , evig salighet hos Gud i Himlen av nåd från Gud igenom tro , med frälsningen.... För alla som vill tro på Gud , och Guds Ord bibeln, Guds budskap om det ...Och om man inte vill tro på Gud, eller avfaller från Gud, och inte omvänder sig igen...Att man blir dömd av Gud som straff för sin synd till Helvetet med eviga plågor som aldrig upphör ...För att man inte ville ödmjuka sig under Gud och få nåd ...Som Gud så gärna vill ge oss alla människor och vi får också om vi vill , därför Gud älskar oss ? Och försonnat sig själv med oss i kristus så att han inte tillräknar oss våra missgärningar ...

  Som kristus nu mannar igenom oss er som palus sa i 2kor 5 låt er också försonnas med Kristus med Gud ...

  Jag tror det ...Och frågar för jag tycker ni verkar ha finna tankar om tron...

  Och så undrar jag om ni tror på ett Andedop som uppenbarar sig med att man börjar tala i nya tungor ...För att få kraft att bli Jesus vittne till Jordens ändar apg 1:8 ...Jag tror även på det och troendedoppet ...

  Kom till tro 86 inom pingströrelsen i Uppsala är från Dalarna...Och kom snart med i Livets Ord och gick ur därifrån 1998 ...Och med i pingstkyrkan igen ...Men har gått igenom en mycket svår troskris och svåra personliga problem...

  Och behöver Guds goda hjälp och vägledning på rätt väg med Gud om tron och livet och Guds församling...Därför ställer jag dess frågor ...Svara gärna per mail ,eller här om du har tid över och kan :Ps23enkristens@hotmail.com... Guds frid och Gud välsigne dig !!!

  SvaraRadera
 2. Hej! Tack för frågorna. Det finns många olika grenar inom anabaptismen, så det är svårt att svara entydigt på dina frågor. Det beror på vem man frågar. Den största grenen inom anabaptismen är mennoniterna. I Sverige finns inga mennonitförsamlingar, men vi är många som inspireras av mennoniternas sätt att tro och leva. En trosbekännelse från mennoniterna kan du finna här: http://www.mcusa-archives.org/library/resolutions/1995/index.html. Den kanske kan vara av intresse.

  SvaraRadera
 3. Mycket bra, som komplement skrev jag detta förra året om pengar...
  http://reclaim--life.blogspot.se/2011/02/in-growth-we-trust.html

  Mattias Berggren

  SvaraRadera
 4. Mycket bra skrivet, Jonas! Jag håller förstås med. Skulle dock vilja se en tydligare tanke om ekonomisk utjämning, att det ska bli lika för alla (Luk 3:11, 2 Kor 8:14). Annars kanske många inte inser till vilken grad enkelheten och givmildheten ska utövas.

  Gud välsigne dig!
  Micael

  SvaraRadera
 5. Angående tiondet så är det intressant att notera att det finns många teologer och exegeter som menar att det tiondet som Israels folk blev ålagda att ge var mer än tio procent och att det snarare handlade om ca 20-25 då tiondet som omtalas i GT inte enbart är tionde på årsbasis utan också "andra tionden" utspridda på året dock fortfarande taget från samma inkomst. Är lite intressant att ha i åtanke när det ibland disskuteras om den kristne är ålagd att ge tionde. Jag tror att NT är mer radikalt, man ska ge efter sin förmåga och det är för många av oss bra mycket mer än tio procent av vår inkomst.

  SvaraRadera
 6. Andreas. Tack för att påpekandet. Jag är medveten om att det är så och det är därför jag skriver som jag gör om att ge tionde.

  SvaraRadera
 7. Detta med pengar är viktigt att ta upp med tanke på den materialism, som så allvarligt hindrar vårt kristna engagemang i dag. På vår blogg, som är ett komplement till hemsidan, har vi tagit upp ämnet under de tre senaste veckorna. Adress till bloggen är www.bloggen.bornagain.se
  Nåd och frid!

  SvaraRadera
 8. Hej Jonas
  Tack för din undervisning, mycket intressant och vi behöver verkligen prata och påminnas mycket mer om det.
  Jag tänker på att leve enkelt....... hur ser vi egentligen på det, ett enkelt liv i Sverige är lyx liv i våra länder!!!!!!!!!!

  SvaraRadera
 9. Bra och tydliga tankar!
  Samtidigt är det kanske ändå lite för enkelt att skriva att man ska prata om det. Det vi över allt annat skulle behöva höra är HUR de där svåra bibelverser ska tolkas i PRAKTIKEN utan att man tappar greppet helt på vad man gör!

  Kan det vara så att du och många andra i praktiken egentligen heller inte riktigt VET HUR man tillämpar de orden?

  Ett exempel:
  Du skriver: "Jesus uppmanar oss att dela med oss till den som behöver (Matt 5:42). Att vara givmild och generös borde känneteckna varje kristen. Snålhet och girighet borde inte finnas ibland oss."

  Behoven är i princip oändliga och många organisationer har anställda som ska se till att folk ger så mycket som möjligt: s.k. fund raisers...

  Många klarar inte sin ekonomi därför att de kanske inte är så bra på att rätta munnen efter matsäcken. Ska vi alltså låna ut våra pengar till många sådana människor utan att begära tillbaka pengarna så kan det nog lätt bli många som anmäler sig till dig att de vill låna av dig utan att deras verkliga problem blir löst!
  Många vill nog göra mer än man gör men man vill ju inte vara NAIV!

  Jag tror alltså att det är dessa konkreta, praktiska frågor man skulle vilja höra om hur man faktiskt GÖR i praktiken.
  Folk behöver goda förebilder som berättar hur man gjort utan att de blir till pekpinnar.

  Hoppas alltså på en mer praktisk inriktad uppföljare av det du skrev.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, Hans M, för dina synpunkter. Vi får väl se om det kommer någon uppföljare. Att prata mer om pengar tror jag är ett vitigt steg. Det är framför allt i den kristna gemenskapen som man kan utveckla goda praktiker på det här området och då är det viktigt att samtala om hur man ska göra i olika situationer. Sen kan det förstås inte stanna vid prat, utan måste bli handling också.

   Radera