torsdag 30 juni 2022

Evangeliet - ett angeläget budskap

Den här veckan fick jag medlemstidningen Aktuellt från Alliansmissionen i brevlådan. Temat för numret är Vägar till tro och det handlar om hur vi som församlingar och enskilda kan leda människor till tro på Jesus Kristus i vår tid. Tidningen har flera bra artiklar och fina vittnesbörd. Om du inte fick den i brevlådan kan du läsa den här: Aktuellt från Alliansmissionen. Jag fick förmånen att skriva en artikel som beskriver evangeliets innehåll. Vad är det egentligen för budskap vi vill sprida i hela världen? Mitt svar på den frågan kan du även läsa här: 

För Alliansmissionens församlingar har evangeliets förkunnelse alltid varit ett prioriterat område. I såväl den lokala församlingen som det internationella arbetet står spridandet av evangeliet i centrum. Framför allt är det Guds kärlek som motiverar oss till detta. ”Kristi kärlek lämnar mig inget val” (2 Kor 5:14), skriver Paulus när han förklarar varför han predikar evangeliet. Ett annat motiv för oss är det uppdrag vi har fått av Jesus: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen” (Mark 16:15). Ett tredje är människors eviga väl. Låt oss därför både som församlingar och enskilda fortsätta att dela evangeliet för att människor ska komma till tro på Jesus och ha ett evigt liv.

Evangeliet är en stor berättelse och inte så enkel att sammanfatta i några få rader. När jag ändå ska göra det tar jag min utgångspunkt i Joh 3:16.  

Så älskade Gud världen…

Evangeliet börjar med Guds kärlek. Gud älskar den värld som han har skapat, trots att den har vänt honom ryggen. Gud bryr sig om världen och allt som finns i den; människor, djur och växter. Det är ju han som har skapat allt. I vår tid är det många som lider av psykisk ohälsa, upplever skamkänslor och känner sig värdelösa. Därför är det viktigt att betona att Gud älskar världen och att det innefattar varje människa. I vår tid är det många som oroar sig för framtiden. Därför kan en anknytningspunkt för evangeliet vara att Gud bryr sig om hela världen och har en plan för att rädda den.

…att han gav den sin ende son,

Planen handlar om Jesus, Guds ende son. Jesus är evangeliets kärna och stjärna. Paulus skriver kort och gott att han är utvald att förkunna Guds evangelium, som är ”evangeliet om hans son” (Rom 1:3). Evangeliet handlar om att Jesus kom till jorden och föddes som ett litet barn. Det handlar om allt han gjorde och lärde fram till sin död på korset. Det handlar om att han uppstod från de döda och återvände till himlen. Hela berättelsen är viktig, men det är korset som står i centrum. Det var genom sin död som Jesus bar världens synd och försonade människan med Gud. Paulus beskriver hur han predikade evangeliet för Korinthierna: ”Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus” (1 Kor 2:2).

för att de som tror på honom…

Människan behöver ge en respons till budskapet om Jesus Kristus. Texten beskriver detta med begreppet tro. Att tro har två sidor. Å ena sidan handlar det om att tro på vissa grundfakta om Jesus, vem han är och vad han gjorde. Å andra sidan handlar tron om förtröstan, att lita på Jesus och släppa in honom i sitt liv. Det handlar om att tro både med huvudet och hjärtat.

När Petrus predikar på pingstdagen förklarar han detta lite utförligare: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då ska ni få den helige Ande som gåva” (Apg 2:38). Gud erbjuder människan två gåvor. Syndernas förlåtelse tar itu med det förgångna och tar bort skuld och skam. Andens gåva ger kraft att göra Guds vilja och att tjäna honom nu och i framtiden.

…inte ska gå under utan ha evigt liv.

Dessa gåvor innebär också att döden är besegrad och att den som tror har ett evigt liv. Bibeln talar om uppståndelse från döden och ett evigt liv på en ny och upprättad jord. Samtidigt talar texten om att det finns en risk att gå under, det vill säga gå förlorad och missa det eviga livet. Evangeliet har en allvarlig sida och det motiverar oss att dela det vidare, eftersom Gud ”vill att alla människor ska räddas” (1 Tim 2:4) och att ”han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig” (2 Pet 3:9).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar