torsdag 23 juni 2022

Mitt möte med France-Mission och visionen om multiplicering

Igår fyllde jag 63 år och det mesta av mitt jordiska liv ligger utan tvekan bakom mig. Två år innan jag föddes bildades den franska missionsorganisationen France-Mission. Jag har precis läst en inspirerande bok som berättar historien om France-Mission från 1957 till 2017. France-Mission - de la semence à la multiplication depuis 1957... är den fullständiga titeln, vilket betyder France-Mission - från sådd till multiplikation sen 1957. 

För några år sedan skrev jag om min första resa till Frankrike och mitt möte med en av France-Missions församlingsplanterare. Det ledde så småningom fram till en djupare kontakt och flera år av samarbete. Under en period hade vi en svensk stödgrupp för France-Mission, som i liten skala bidrog till arbetet och underhöll en svensk missionärsfamilj. Den svenska stödgruppen är faktiskt omnämnd i boken tillsammans med mig, P-O Ängegärd och Torbjörn Sandell (sid 249-250). 

Läsningen väckte många minnen och jag insåg hur mycket av mitt tänkande kring församlingsplantering som har sina rötter i France-Mission. Det var i Frankrike jag första gången kom i kontakt med församlingsplantering och det var från France-Mission vi hämtade många lärdomar och exempel när vi planterade församling på Råslätt i början av 1980-talet. Jag blev också påmind om att det var i France-Mission som jag första gången stötte på visionen om att bygga församlingar som multiplicerar sig. 

En församling i Paris fick på 1960-talet en vision om att plantera församlingar som multiplicerar sig. Den första församlingen som planterades var Paris-Nation, som grundades 1967. När Paris-nation 1987 firade sitt 20-årsjubileum hade den nio dotterförsamlingar och 3 dotter-dotterförsamlingar i Parisområdet. Det var alltså totalt fyra generationer och då kan man tala om att multiplikation är på gång (se bilden till höger). Det fanns en nära relation mellan församlingen Paris-Nation och France-Missions ledning och det bidrog till att France-Mission 1984 antog visionen att bygga församlingar som multiplicerar sig. Man använde bilden av jordgubbsplantor som sprider sig genom att skicka ut sticklingar som ger upphov till nya plantor. Jordgubbsplantestrategin har varit vägledande för France-Missions tänkande om hur man når en stad genom församlingar som multiplicerar sig. France-Mission grundade ett 90-tal församlingar under sina 60 första år, vilket får anses ganska framgångsrikt i ett sekulariserat land med ett hårt andligt klimat. 

Jag minns att jag någon gång på 80-talet hörde France-Missions medarbetare David Brown tala om olika strategier för att plantera församlingar. Den ena strategin var jordgubbsplantorna, där en moderförsamling knoppar av sig och får dotterförsamlingar i sin närhet. Det var den han själv jobbade med i storstaden Nancy. Den andra strategin illustrerades av en fallskärmstrupp som släpps ner på fiendens område. Den strategin handlar om är ett pionjärt team (apostoliskt team skulle vi kanske säga idag) som sänds till en ny plats, för att bryta ny mark. David Brown pratade om multiplicering, men då gjorde jag inte kopplingen till Sverige och tänkte inte att multiplicering av församlingar behövdes även här. Visst förstod jag redan då at vi behövde plantera församlingar på en del platser i Sverige, men att plantera församlingar som planterar församlingar gick inte riktigt in i mitt medvetande. Det är först nu mer än 30 år senare som visionen av multiplicerande församlingar i Sverige har sjunkit in. det är först på senare år som jag har förstått att det behövs även här. Numera talar jag ständigt om multiplicering. Boken om France-Mission påminde mig om att jag mötte begreppet och tänkandet redan för knappt 40 år sedan och det hade jag faktiskt glömt bort. 

Boktiteln påminner också om att multiplicering börjar med evangelisation. Det börjar med att så ut ordet och dela evangeliet. Nya församlingar är en frukt av att människor kommer till tro och blir lärjungar. Det pratade France-Mission om redan från början och det är något vi pratar mycket om i församlingsplanteringskretsar i Sverige idag. 

En del saker behöver lång tid för att fastna och jag inser att mina lärdomar från France-Mission förberedde mig för de uppgifter jag har stått i under de senaste tio åren i Sverige och inom SAM. Jag känner tacksamhet över att jag kan se den röda tråden i mitt liv. Gud har varit trofast och lett mig steg för steg. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar