fredag 17 juni 2022

Paulusprogrammet 2.0 - en distanskurs om missionella initiativ och nya sätt att vara kyrka

Hösten 2015 startade vi Paulusprogrammet. Det är en ettårig distanskurs om missionella initiativ och nya sätt att vara kyrka. Kursen utgår från Mullsjö folkhögskola och den har drivs gemensamt av Alliansmissionen och Equmeniakyrkan Region Öst. Totalt ett 60-tal kursdeltagare har gått kursen under dessa år och den har gett ringar på vattnet i olika sammanhang, i både gamla och nya församlingar. 

Studietakten är på endast 12,5 % och därför går den mycket bra att kombinera med arbete eller studier. Två gånger per termin träffas deltagarna i Mullsjö (måndag-tisdag) och mellan träffarna studerar man på hemmaplan. 

Under det gångna läsåret genomförde vi kursen i ett uppdaterat format. Kursen kallas numera Paulusprogrammet 2.0. När vi startade Paulusprogrammet låg fokus på att plantera nya församlingar. Under åren har det visat sig att många av deltagarna framför allt jobbat med att tänka pionjärt i gamla församlingar och därför gör vi det nu tydligare att kursen handlar både om att starta nya församlingar och om att arbeta med förändring och utveckling i etablerade församlingar. Vi lägger också mer fokus på att nå nya människor och att dela evangeliet, eftersom detta är en stor utmaning i många kristna sammanhang. 

Så här säger ett par av årets kursdeltagare om kursen: 

Bra och handfast undervisning och litteratur som utrustat mig och som öppnat mina ögon för hur centralt missionsuppdraget är i allt vad församlingen är och gör och för behovet att starta nya församlingar. Under kursen har jag också fått uppleva hur Gud bekräftat och stärkt dröm och längtan i mitt liv. Dessutom spännande och uppmuntrande att få möta andra som längtar och drömmer, och som vill gå nya vägar tillsammans med Jesus. Vill du också vara med och se Guds rike växa i Sverige? Att gå Paulusprogrammet hjälper dig att gå i rätt riktning!

Martine Björn, Ödeshög

Paulusprogrammet 2.0 har varit en mycket givande utbildning! Att få träffas och umgås på den härliga folkhögskolan i Mullsjö, med god mat, fint boende, natur och givande lektioner. Det har varit dagar att längta till, se fram emot, men också en tid av självrannsakning om min egen tjänst och mina gåvor och hur jag kan använda dem i en församling. Jag är så tacksam för lärarna som inte bara har inspirerat mig utan också mött mig, väglett och stöttat mig! 

Caroline Frank, Älmhult

På webben presenteras Paulusprogrammet 2.0 så här:

Paulusprogrammet är en 1-årig distanskurs om hur vi kan nå ut med evangeliet och bygga församlingar i Sverige idag. Den handlar både om församlingsutveckling och församlingsplantering. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av missionella initiativ och nya sätt att vara kyrka. Du kanske är på gång att plantera en ny församling eller jobbar med utveckling och förändring i en gemenskap som funnits i många år. Du kanske står i en återplantering av en gammal församling som hotas av nedläggning. Du kanske brottas med din kallelse eller har en vision som du inte har börjat förverkliga än. Din församling kanske ska bli moderförsamling till ett nytt initiativ. Om du känner igen dig i något av detta så är den här kursen för dig. 

Det har inte funnits så mycket svensk litteratur om församlingsplantering och nya sätt att vara kyrka och därför har vi tidigare använt en del engelsk litteratur i kursen. På senare år har det kommit ut nya böcker i ämnet skrivna av svenska författare och därför kan vi nu ha kurslitteratur helt på svenska. Det blir också en bättre anpassning till den svenska kulturen, och det gör förstås kursen ännu bättre. I kurslitteraturen finns numera både Drömmen om en Jesusrörelse och Vi planterar nya församlingar - 12 berättelser från hela Sverige

Nu hoppas vi att deltagare från många olika sammanhang även i fortsättningen hittar till Paulusprogrammet. Vi tror att den här kursen kan vara till välsignelse för hela kristenheten och för flera olika samfund. 

Kanske ska du söka till Paulusprogrammet!

Mer information om kursen och hur du anmäler dig finns på SAM:s och folkhögskolans hemsidor.

Paulusprogrammet 2.0 (SAM)
Paulusprogrammet 2.0 (Mullsjö)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar