lördag 5 januari 2013

Bibelsynen i fokus

Under hela 2012 pågick diskussionen om bibelsynen i den svenska kristenheten. Den började med en debattartikel i Dagen i december 2011 och jag har speglat debatten i flera inlägg. Om du vill påminna dig om vad den handlade om kan du läsa mina gamla inlägg En evanglikal bibelsyn och Lite mer om bibelns ofelbarhet. Under hösten arrangerades en temadag om bibelsyn i Örebro. Det finns länkar till föreläsningarna här.

Nu börjar Dagen det nya året med en intressant genomgång av bibelsynsdebatten och dess betydelse. Fredagens tidning innehåller tre mycket bra och välskrivna artiklar av Jonatan Sverker och en ledarartikel i samma ämne.

I artikeln Därför bråkar vi om hur Bibeln ska läsas får vi en historisk tillbakablick på hur debatten om bibelsynen förts sen 1700-talet och vad som ligger bakom olika begrepp som fundamentalistisk, liberal och evangelikal bibelsyn och något om vilka skillnader som finns bland de evangelikala. Sverker förklarar på ett korrekt och tydligt sett.

Den andra artikeln har rubriken Jona i centrum för het bibeldebatt och tar utgångspunkten i den fråga som diskuterats mest under hösten, nämligen om berättelsen om Jona ska förstås som en historisk händelse (att det verkligen har hänt) eller som en fiktiv berättelse (ungefär som en liknelse; en berättelse som har ett budskap, även om händelserna inte ägt rum i historien). I artikeln inervjuas Anders Gerdmar, rektor för Livets Ords teologiska seminarium och docent vid Uppsala universitet. Gerdmar är en av dem som argumenterat för att Jonaberättelsen ska förstås som historiska händelser. I artikeln intervjuas även Tommy Wasserman, docent och lärare på Örebro teologiska högskola. Han står på den andra sidan i just den frågan. I anslutning till artikeln finns också kortfakta med förklaringar av olika former av bibelsyn; bl.a fundamentalistisk, evangelikal, liberal, konservativ och pentekostal. Här har Sverker verkligen lyckats bra med sina förklaringar. Det är både tydligt och enkelt.

Bibelsynen central för Lewi Pethrus heter den tredje artikeln och den tar upp frågan om det finns en pentekostal bibelsyn. Pingstpastor Dan Salomonsson, Uppsala, argumenterar för att vi ska ha samma bibelsyn som Jesus (Det är en klassisk evangelikal argumentation. Jag har själv använt den här) och att Jona bok måste förstås som historisk eftersom Jesus refererade till Jona som en historisk person. När det gäller frågan om pentekostal bibelsyn menar Salomonsson att det finns en sådan. Josef Forsling, pingstteolog som arbetar på Teologiska högskolan i Stockholm, är dock av en annan uppfattning. Skillnaden är i vilket fall som helst mycket liten. Min egen uppfattning, efter att ha arbetat som bibellärare i Pingströrelsen i arton år och läst många pingstteologer, är att pentekostal och evangelikal bibelsyn är i stort sett identisk. Det är möjligen i tolkningen det kan finnas skillnader.

Till sist vill jag också säga något om den osignerade ledarartikeln med rubriken Guds ord till alla människor i alla tider. Det är den första i en serie med tolv ledare med vinjetten Dagens mening, där tidningen Dagen ger sin syn på tolv viktiga frågor. Det är glädjande att tidningen Dagen på ett mycket tydligt sätt bekänner sig till en evangelikal bibelsyn. Artikeln tar sin utgångspunkt i Lausannedeklarationens klassiska text: "Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, som Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv." Det är en utmärkt formulering av en evangelikal bibelsyn där varje ord är vägd på guldvåg. Lausannedeklarationen är också grunden för samarbetet mellan Dagens tre ägarsamfund Pingst, EFK och SAM. Jag är glad att Dagen så tydligt bejakar denna formulering i sin ledare.

Så om du vill fördjupa din kunskap om bibelyn och om den debatt som förts under 2012 rekommenderar jag att du läser Dagens artiklar. Och om du vill läsa ännu mer finns det som sagt mycket om bibelsyn här på Barnabasbloggen. Jag tycker det är en mycket viktig fråga. Det är bara att söka!

Uppdatering 8/1. Göran Lennartsson skriver en intressant debattartikel om att Bibelsynen påverkar tolkningen.
Uppdatering 9/1. Anders Blåberg skriver intressant om bibelsyn och bibelbruk.
Uppdatering 16/1. David Willgren svarar Göran Lennartsson den 15/1: Låt oss utmanas av texterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar