lördag 4 maj 2019

Ett trovärdigt evangelium, 1 Kor 15:1-11

Idag debuterar jag som skribent i Bibeln idag. Jag har skrivit sex korta texter som är en genomgång av Första Korinthierbrevets femtonde och sextonde kapitel. Tanken är att man ska läsa en text varje dag från och med idag och under den kommande veckan. Jag tänker publicera texterna här, samma dag som de är anbefallda i Bibeln idags häfte.

Bibeln idag är en bibelläsningsplan med kommentarer för varje dag. Man kan prenumerera på häftet (se bilden) eller läsa i appen Bibelstund.

Det här är min första text:


Ett trovärdigt evangelium

Första Korinthierbrevet 15:1-11 (läs texten nedan)

Några i församlingen i Korinth tror inte på de dödas uppståndelse och därför ägnar Paulus hela det femtonde kapitlet åt detta ämne. Han börjar med att påminna läsarna om det evangelium som de hade kommit till tro på. Paulus sammanfattar evangeliet i tre punkter. Kristus dog för våra synder, han begravdes och han uppstod på den tredje dagen, allt i enlighet med Skrifterna. Evangeliet är berättelsen om Jesus och i centrum står hans död och uppståndelse. Paulus lägger till några fler punkter senare i kapitlet, men det är detta som är kärnan.


För att övertyga läsarna om att uppståndelsen verkligen har skett gör Paulus en uppräkning av en del av de personer som Jesus visade sig för efter uppståndelsen. Det är ingen fullständig uppräkning (du kan fundera på vilka personer som saknas), men han nämner Kefas (Petrus), de tolv, femhundra bröder på en gång, Jakob (Jesus bror) och alla apostlarna. Han påpekar också att de flesta av dessa ögonvittnen fortfarande lever när han skriver brevet. Läsarna kan alltså själva kolla upp att det verkligen stämmer.

Den siste i raden av dem som sett Jesus är Paulus själv. Paulus syftar på sitt möte med Jesus på vägen till Damaskus (se Apg 9:1-9). Innan Paulus mötte Jesus hade han förföljt de kristna och detta plågar honom fortfarande. Samtidigt är han tacksam för att Gud i sin nåd har valt att använda honom i sin tjänst.


Bön: Tack Gud, att du i din nåd kan använda oss oavsett vad vi gjort tidigare. 

1 Kor 15:1-11
Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse – den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. 3 Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, 4 att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna 5 och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. 6 Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit.7 Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. 8 Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. 9 Jag är ju den allra minste av apostlarna, inte värdig att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. 10 Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. 11 Jag eller de – så är det vi förkunnar, och så är det ni har lärt er att tro.

Övriga texter i den här serien:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar