måndag 6 maj 2019

Några förnekar uppståndelsen, 1 Kor 15:12-19

Här kommer del två av min genomgång av 1 Kor 15-16 i Bibeln idag.

Några förnekar uppståndelsen

Första Korinthierbrevet 15:12-19 (läs texten nedan) 

Det fanns några i församlingen som sa att det inte finns någon uppståndelse från de döda. Troligen var de påverkade av grekiskt tänkande som nedvärderade det kroppsliga. De trodde att själen lever vidare när man dör, men inte på att kroppen ska uppstå. Det är denna villfarelse, som Paulus går tillrätta med i det här kapitlet. Nu förstår vi varför han började med att påminna om evangeliets innehåll. 

Hans argumentation är så här: 
  1. Om det inte finns någon uppståndelse, kan inte Kristus ha uppstått. 
  2. Om inte Kristus har uppstått är evangeliet inte sant.  
  3. Om inte evangeliet är sant så är er tro meningslös och då är ni kvar i era synder. 
  4. I så fall är vi grundlurade och då är det verkligen synd om oss.

Paulus vill alltså visa på vad som blir den logiska konsekvensen av att inte tro på uppståndelsen. Att Jesus verkligen har uppstått är utan tvekan den mesta avgörande händelsen i den kristna tron. Om Jesus inte har uppstått faller alltihop samman som ett korthus. Om Jesus har uppstått har han bevisat att den kristna tron är sann. Det är alltså därför Paulus i förra avsnittet räknade upp många av dem som hade sett Jesus efter uppståndelsen. Det som övertygade lärjungarna och de första kristna om att Jesus hade uppstått var inte först och främst den tomma graven (även om den också hade betydelse), utan att han visade sig för dem så många gånger. De visste att det var på riktigt.


Bön: Tack Gud, för att du har gett oss så övertygande bevis för att Jesus har uppstått. 

1 Kor 15:12-19

12 Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? 13 Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. 14 Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. 15 Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. 16 Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. 17 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. 18 Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. 19 Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor.


Övriga texter i den här serien:

Ett trovärdigt evangelium, 1 Kor 15:1-11

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar