tisdag 7 maj 2019

Kristus har verkligen uppstått - vi ska också uppstå, 1 Kor 15:20-34

Den här veckan har jag skrivit bibelkommentarer i Bibeln idags bibelläsningsplan. Jag går igenom
Första Korinthierbrevets två sista kapitel och har skrivit en kort text för varje dag. Jag publicerar samtidigt texterna här på Barnabasbloggen. Det här är den tredje delen.


Kristus har verkligen uppstått - vi ska också uppstå

Första Korinthierbrevet 15:20-34 (läs texten nedan)

Allt hänger på att Kristus har uppstått och det slår Paulus fast att han verkligen gjort! 

I vers 20 tar Paulus upp tråden från vers 4 och fortsätter att räkna upp grundfakta i evangeliets budskap. Evangeliet handlar inte bara om det som Kristus har gjort, utan även om det som han kommer att göra i framtiden. Det är inte färdigt än. Paulus börjar med att göra en koppling mellan den första människan, Adam, och Kristus. Döden kom in i världen genom Adam. Uppståndelsen kom genom Kristus. Därefter gör Paulus en turordning för hur uppståndelsen kommer att ske. 

  1. Kristus uppstår först och det har redan skett. 
  2. När Kristus kommer tillbaka ska alla som tillhör honom uppstå, alltså alla som tror på honom. Paulus nämner inte att alla människor ska uppstå, men det framgår av andra texter (se t.ex. Joh 5:28). Frågan är när de övriga ska uppstå. Är det samtidigt som dem som tillhör Kristus eller är det senare? Här ger olika teologiska traditioner olika svar och svaret hänger ihop med hur man ser på tusenårsriket (Upp 20:1-10).
  3. Sedan kommer slutet, efter att Kristus har lagt alla sina fiender under sig. En del menar att det finns en tidsperiod på tusen år mellan återkomsten då de kristna uppstår och slutet då övriga uppstår. Andra menar att så inte är fallet. Hur som helst är slutmålet helt klart. Gud kommer att uppfylla allt och råda över allt.

Bön: Gud, hjälp mig att vara redo den dag som Jesus kommer tillbaka.

Om du vill läsa mer om olika tolkningar av tusenårsriket rekommenderar jag den här texten:


1 Kor 15:20-34

20 Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. 21 Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. 22 Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. 23 Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24 Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, 25 ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Den siste fienden som förintas är döden, 27 ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. 28 Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.
29 Vad skall annars de göra som låter döpa sig för de dödas skull? Om de döda inte alls uppstår, varför låter man då döpa sig för deras skull? 30 Och jag själv, varför sätter jag livet på spel i varje ögonblick? 31 Ja, bröder, så sant som ni är min stolthet i Kristus Jesus, vår herre: jag står inför döden varje dag. 32 Om jag bara hade tänkt på människors sätt när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade det då tjänat till? Om de döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty i morgon skall vi dö. 33 Låt inte bedra er. ”Av dåligt sällskap blir den bäste snart förstörd.” 34 Nyktra till på allvar och synda inte mer! Det finns ju några som inte vill veta något om Gud, det säger jag till er skam.


Övriga texter i den här serien:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar