fredag 17 maj 2019

Bokpresentation: Center Church av Tim Keller

Äntligen har jag läst ut Timothy Kellers bok Center Church. Jag har faktiskt hållit på att läsa den i flera år. Den är på 400 tättskrivna sidor och så innehållsrik och mastig att jag bara har kunna ta en liten bit i taget. Men det har verkligen varit värt besväret. Jag har lärt mig väldigt mycket och fått en hel del att bearbeta. Det har varit nyttigt och jag har gett glimtar från boken under läsningens gång här på Barnabasbloggen (se nedan).

Timothy Keller är församlingsgrundare och pastor i Redeemer Presbyterian Church i New York. Han har skrivit flera böcker och är en uppskattad och ansedd teolog med skarpa övertygelser. En sak som berör mig när jag läser boken är hans ödmjukhet och hans stora respekt för kristna som står i andra teologiska traditioner än hans egen. Han kan skilja på vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt och förstår att kristna behöver stå tillsammans i missionsuppdraget. Det är en ödmjuk inställning som man inte alltid möter hos reformerta författare.

Bokens titel är lite svår att förstå för en svensk läsare. Undertiteln förklarar lite vad det handlar om. Den lyder: Doing Balanced Gospel-Centered Ministry in Your City. Om man skulle översätta titeln till svenska tror jag att det skulle bli ungefär En balanserad församling. Boken handlar just om vikten av att hålla balansen mitt på vägen, att inte hamna i ytterligheter i endera diket, utan att vara i centrum. Därav titeln Center Church. Boken bearbetar tre stora områden där det gäller för varje församling att hålla sig i mitten av spänningen mellan två motpoler.

Det första området handlar om evangeliet. Evangeliet är budskapet om Jesus Kristus och hur Gud räddar människor (och till slut hela världen) genom honom. I centrum står budskapet att människan blir räddad av nåd, genom tro utan gärningar. När en människa kommer till tro på Jesus börjar hon följa Jesus och leva på ett nytt sätt. Här gäller det att hålla balansen mellan lagiskhet å ena sidan och laglöshet å den andra. Det finns diken på båda sidorna.

Det andra området är kulturen, eller staden som Keller kallar det. Han syftar på den plats eller kultur där församlingen finns och vänder sig framför allt till församlingar i storstäder, även om principerna är tillämpliga även i andra sammanhang. Här handlar det om kontextualisering och att anpassa sig till kulturen på rätt sätt utan att kompromissa med gudsrikets värderingar. Det gäller att hålla balansen mellan att anpassa sig för mycket till kulturen (vilket leder till att budskapet urvattnas och blir verkningslöst) och att anpassa sig för lite (vilket leder till att man förlorar förmågan att kommunicera). Kapitlet om kontextualisering är lysande och det här jag sammanfattat här.

Det tredje området är rörelse och här handlar det om att församlingar måste hålla balansen mellan att vara institution och att vara rörelse. Församlingen är i grunden organisk, men behöver samtidigt en organisation. Kyrkan är en rörelse som alltid hotas av institutionalisering. Samtidigt är kyrkan en institution och måste i viss mån vara det för att överleva och växa. Hur håller vi balansen mellan institution och rörelse? Hur förenar vi organism och organisation på bästa sätt? Om detta handlar bokens tredje del och Keller diskuterar framför allt hur en församling eller ett samfund kan undvika att stelna och fortsätta att vara en rörelse över lång tid. Jag kommer förhoppningsvis att återkomma till lärdomar från den här boken i framtiden, men här och nu vill jag tipsa om bokens två sista kapitel, som jag skulle önska att alla pastorer och samfundsledare i Sverige skulle läsa.

Kapitel 29 handlar om församlingsplantering och har rubriken Church Planting as a Movement Dynamic. Keller menar att om ett samfund ska fortsätta att vara en rörelse får man aldrig sluta att plantera nya församlingar och han ger övertygande argument för att det är så och svarar på vanliga invändningar mot församlingsplantering. Han ställer frågan: "Hur många församlingar behövs det i en stad?" Och svarar: "Många fler än du tror!"

Kapitel 30 har rubriken The City and the Gospel Ecosystem och handlar om hur man kan nå en hel storstad med evangeliet. Keller menar att det kan man bara göra om alla evangeliskt kristna står tillsammans oavsett samfundstillhörighet och speciell teologisk profil. Det behövs alla möjliga olika sorters församlingar och olika typer av församlingsmodeller om man ska nå hela staden. Om man inte  accepterar att det finns olika sätt att vara en biblisk församling utan bara samarbetar med dem som har samma modell och exakt samma lära som en själv kommer det inte att gå.

Jag tror att han har rätt. Vi måste stå tillsammans om vi ska nå en hel stad eller ett helt land med evangeliet. Därför är jag glad att tio frikyrkosamfund och missionsorganisationer nu står tillsammans för mission och församlingsplantering i Sverige. Det kan du läsa mer om här: Vidare och här: Ett gemensamt mål.

Här finns några andra texter där jag hämtar lärdomar från den här boken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar