torsdag 18 december 2014

Boklucka 18: Vad är evangeliet?

I den artonde luckan finns den andra boken som Reformedia skänker bort till kristna ledare i Sverige. Den heter Vad är evangeliet? och är skriven av Greg Gilbert. (Den första presenterades igår.)

Boken gör höga anspråk. I förordet skriver D.A. ”Don” Carson, professor i Nya testamentet och ledare för The Gospel Coalition: ”Klarheten i Gregs framställning är rakt igenom beundransvärd. Denna bok kommer att skärpa tänkandet hos många mogna kristna. Men vad viktigare är: detta är en bok som på bred front behöver spridas till ledare i församlingar, unga kristna och även till de som ännu inte satt sin tro till Kristus, men som vill få en tydlig förklaring av vad evangeliet är.”

Det är detta Reformedia har tagit fasta på och det är därför som The Gospel Coalition ger ett stort ekonomiskt stöd för att böckerna ska kunna skänkas bort till kristna ledare i Sverige. The Gospel Coalition anser nämligen att det råder en teologisk hungersnöd i Sverige. På deras hemsida finns en flik som heter Relief Projects, som visar sig handla om olika bokprojekt som är "theological famine relief projects" och bland dem finner man det svenska projektet som ger en intressant och deprimerande bild av det andliga läget i Sverige. Och nog kan man hålla med om den bilden. Det är ju därför jag jobbar med mission och församlingsplantering i Sverige.

Boken vill presentera det kristna evangeliet och gör det med hjälp av den klassiska fyrpunktsöversikten, som på 70-talet blev känd som de fyra andliga lagarna, för att på 80-talet byta namn till de fyra andliga sanningarna. De fyra punkterna är 1. Guds karaktär, 2. Människans problem (synden), 3. Jesus - Guds lösning och 4. Människans gensvar (omvändelse och tro). Presentationen är klassisk väckelseförkunnelse och inte alls överraskande på något sätt. Samma fyra punkter finns i många böcker och kurser. Bill Hybels använder dem i boken Den smittande tron och jag har använt dem under alla år som lärare på Mariannelunds folkhögskola när jag undervisat om att förklara evangeliet. Boken kommer egentligen inte med mycket nytt och jag håller med om väldigt mycket. Ändå är det något i tonen som stör mig. Kapitlet om Gud betonar Guds helighet mycket mer än Guds kärlek. Kapitlet om människan lägger en väldig betoning på synden och Guds vrede. När författaren skriver om varför Jesus dog är det en väldig betoning på att det var en ställföreträdande död och att han tog vårt straff. Det är inte det att något är direkt fel, men det är hela tiden samma ensidiga betoning. Jag tycker att det blir obalanserat. En mer balanserad syn på försoningen har jag försökt skissa i inlägget Meningen med Jesu död.

Boken är ganska polemiskt skriven och författaren tar ofta exempel på felaktiga sätt att förklara evangeliet, som han har stött på. Boken börjar med nio citat med andras uppfattningar (sid 12-14) och även på andra ställen i boken beskriver han andras uppfattningar, men aldrig med några namn eller hänvisningar till vem som har sagt något eller var det har skrivits. Till slut börjar man undra om han konstruerar sin motståndare. Det är ju lättare att avfärda någon som man inte namnger utan bara beskriver med ett negativt omdöme. Ingen vet ju vem han kritiserar eller om någon verkligen sagt så.

Egentligen tycker jag att fyrpunktsöversikten är bra: Gud, människan, Jesus, Du, är ett bra mönster när man förklarar evangeliet. Men sen hänger det förstås på vad man fyller punkterna med. Den här bokens sätt att presentera evangeliet på tror jag kan fungera bra i kristna kulturer, men jag tror inte riktigt att det fungerar i vår postmoderna och efterkristna kontext. Jag tror tyvärr inte att den kommer att lindra den andliga hungersnöden i Sverige. Samma evangelium kan presenteras på andra sätt och med andra betoningar.

Sen kan man förstås också ta en djupare diskussion om vad evangeliet egentligen är och där tycker jag också att den här boken har sina brister. Bibelns evangelium är nämligen mer än bara frälsningsplanen. Jag har tidigare presenterat två andra böcker som på ett mycket bättre sätt förklarar vad evangeliet är: Counterfeit Gospels och The King Jesus Gospel och en bok som ger en alternativ modell för hur man presenterar evangeliet i vår tid: The Big Story.

Har du läst någon av de här böckerna? Vad tycker du om dem?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar