lördag 6 december 2014

Boklucka 6: Jesus and the Subversion of Violence

Det börjar bli svårt att hinna med ett boktips varje dag i advent. Vi får se hur det lyckas. Idag har jag varit på en temadag om kulturmöten och ömsesidig integration i Allianskyrkan i Nässjö. Fantastiskt att möta så många eldsjälar och så mycket engagemang. Hela världen har kommit till oss och vår uppgift är att dela evangeliet och Guds kärlek. Församlingen kan bli ett hoppets tecken på att mångkulturell gemenskap och ömsesidig integration är möjlig. "Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er", skriver Paulus (Rom 12:18). Jesus är fredsfursten och han vill komma med fred och försoning även till vårt land. Därför fortsätter jag med att presentera ännu en bok som anknyter till fredstemat i Advent.
I den sjätte luckan hittar jag Jesus and the Subversion of Violence - Wrestling with the New Testament evidence av Thomas R Yoder Neufeld. Jag hade den stora glädjen att resa i Sverige och Norge med författaren i oktober i år. Det har jag berättat om både före och efter resan. Nu har jag också läst Toms bok och den var verkligen en höjdare. Jag gillar böcker som brottas med bibeltexter och hjälper mig att förstå dem bättre.
 
Tom Yoder Neufeld är pensionerad professor i Nya testamentet och i den här boken brottas han med texter som handlar om våld och ickevåld i Nya testamentet. Att det finns mycket våld och krig i Gamla testamentet är välkänt, men finns det våldsamma texter även i Nya?

I det första kapitlet tar författaren upp frågan om vad våld är. I den nutida debatten handlar det inte bara om fysiskt våld, utan även om strukturellt och socialt våld och därför finns det många anklagelser mot Nya testamentet om att bidra till våld. Författaren är väl påläst i olika debatter och han väjer inte för svåra frågor. Därefter följer sex mycket välskrivna och spännande kapitel med grundlig bibeltolkning. Följande teman behandlas:
  • Bergspredikan: Att vända andra kinden till, gå den andra milen och älska sina fiender. Vad betyder det?
  • Matt 18: Om du inte förlåter av hjärtat kommer Gud att straffa dig. Hotar Gud med våld?
  • Jesus rensar templet. Använde Jesus våld när han rensade templet och vad betyder det?
  • Varför dog Jesus? Är det gudomlig barnmisshandel eller barnoffer? Finns det ett samband mellan försoningssyn och syn på våld?
  • Underordnande och våld. Ger Paulus undervisning om underordnande i äktenskapet upphov till våld mot kvinnor? Hur är det med Rom 13 och att underordna sig överheten? Vad betyder Rom 13 för synen på våld?
  • Gud som krigare och andlig strid. Hur relaterar de texter som beskriver Gud som krigare till våld?
Författaren relaterar till och debatterar med olika tolkningsskolor och teologiska riktningar. Han visar tydligt vad han står för, utan att komma med pekpinnar och enkla svar. Läsaren får själv brottas med de nytestamentliga texterna. Jag älskar den här typen av böcker och Thomas Yoder Neufeld är en god vägledare. Ge den i julklapp till en bibelläsare!
 
PS. Kolla på bilden på bokens omslag. Det är ett konstverk gjort av en konstnär i Paraguay (Hermann Guggiari). Han gjorde det av shivs (improviserade vapen) som fångar i ett fängelse i Paraguay lämnat ifrån sig efter sin omvändelse till Jesus, som ett tecken på att de övervunnits till Guds kärlek. DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar