tisdag 23 december 2014

Boklucka 23: Böckerna jag inte har läst klart

I näst sista luckan tipsar jag om fem böcker som jag har börjat läsa, men inte är klar med än. Jag gillar det jag hittills läst av dem, men jag vill inte recensera eller rekommendera dem innan jag läst ut dem. Men tipsa kan man ju alltid. De är en bok om sjukdom och helande, två om att lyssna till Gud och två om hur vi människor fungerar. Texterna är förlagens egna presentationer.

Sjukdom och helande: Att tro på Guds ingripande utan att förneka lidandet
av Greger Andersson m.fl.


Den kristna tron talar om en Gud som vill det goda, tröstar, botar och lindrar. Hur stämmer det överens med en verklighet där människor blir sjuka, skadar sig och lider, och där böner inte alltid leder till förändring?
En grupp lärare vid Örebro Teologiska Högskola utforskar ämnet sjukdom och helande under tre rubriker: "Perspektiv från Bibeln", "Kyrkans tro och praktiker" och "Tro, hälsa och livsmening".
Frågan om helhet och hälsa, lidanden och svårigheter, Guds närvaro och bönesvar berör människor i alla sammanhang. Greger Andersson och hans kolleger riktar sig till den som vill ha hjälp att förstå sitt eget eller andras lidande och längtar efter det ingripande som många kristna förkunnare talar om, till den som vill veta mer om vad Bibeln och kristen tro egentligen säger, till alla som har saknat en balanserad, ärlig och uppmuntrande bok om sjukdom och helande och till präster, pastorer och teologistudenter.

Ur innehållet: Den Jesus som botar och befriar * Hälsa som livsprojekt * Helande som något mer än "helande" * Guds helighet och människans ofullkomlighet * Helande och den moderna sjukvården
Texter av: Greger Andersson (red), Lennart Boström, Mikael Tellbe, Hanna Wärlegård, Ludvig Svensson, Roland Spluth, Eleonore Gustafsson, Mikael Hallenius, Göran Janzon, Lars Johansson, Göran Sahlberg och Pekka Mellergård

Pursuing God's Will Together: A Discernment Practice for Leadership Groups
av Ruth Haley Barton

Meetings can sap our energy, rupture community and thoroughly demoralize us. They can go on forever with no resolution. Or they can rush along without consensus just to "get through the agenda." What if there was another way? Church boards and other Christian leadership teams have long relied on models adapted from the business world. Ruth Haley Barton, president of the Transforming Center, helps teams transition to a much more suitable model the spiritual community that discerns God's will together. In these pages you will discover personal and group practices that will lead you into a new way of experiencing community and listening to God together."


Guds viskningar: Att lyssna genom meditativ bön

av Richard Foster

"Hans röst är inte svår att uppfatta.
Hans språk och ord är inte svåra att förstå.
Men att verkligen lyssna och ta det till sig är en utmaning."
I texter, berättelser och erfarenheter från trons mödrar och fäder visar Richard Foster på de rikedomar som finns i den meditativa bönen förmågan att lyssna till Guds röst och att följa hans ledning. Boken är en praktisk vägledning som hjälper läsaren att lägga grunden för sitt böneliv, gå in i det och lära sig hantera vardagens hinder och svårigheter.

RICHARD FOSTER är teolog och författare och har grundat Renovaré, en rörelse för andlig förnyelse. Han har tidigare undervisat vid Friends University i Kansas. Flera av hans tidigare böcker har kommit ut på svenska, bland dem Pengar, sex och makt, Vägar till glädje och Fri att leva enkelt.

Härskarteknik: den fula vägen till makt

av Elaine Eksvärd

Utökad och reviderad utgåva av succéboken Härskarteknik !

Boken Härskarteknik har hittills sålt i 60 000 exemplar. I den här nyutgåvan har härskarteknikerna blivit fler och tipsen för att hantera besvärliga typer ännu vassare. Den nya "martyrmetoden" avslöjar de inte helt ovanliga personer som manipulerar sin omgivning genom att spela på skuldkänslor och agera martyr.

Härskarteknik handlar inte bara om män som förtrycker kvinnor eller chefer som missbrukar sin makt. Tvärtom är det något som vi alla, oavsett kön, ålder och position, använder mot varandra. Problemet är att de flesta inte vet om det. Här får vi hjälp att sätta fingret på när och hur det sker.

Elaine Eksvärd definierar åtta huvudtyper av härskartekniker och exemplifierar med människors egna berättelser. Hon delar även med sig av egna erfarenheter och föreslår med humor och värme hur vi ska tackla jobbiga situationer. I den här reviderade utgåvan finns helt nya exempel och retoriska knep. Alla som lider av nationalsyndromet konflikträdsla har nu en handbok i hur man säger besvärliga saker snyggt, men också hur man genomskådar de fula typerna. Tänk på att det bästa sättet att bevara en konflikt är att inte ta den.

"Uppfriskande uppgradering av härskartekniker." Svenska Dagbladet
"Alla borde läsa den här boken." Henrik Fexeus


Introvert: den tysta revolutionen

av Linus Jonkman

Tänker du först och talar sen eller talar du först och tänker sen? Blir du besvärad när expediter kommer fram till dig i affären eller tycker du bara att det är trevligt? Är du mest kreativ när du arbetar ensam eller när du arbetar i grupp?

I vår tid verkar "utåtriktad och flexibel" vara de mest eftersökta egenskaperna på arbetsmarknaden, social kompetens värderas högre än yrkeskompetens och den som skriker högst får oftast som den vill. Det är en tid där inåtriktade, eftertänksamma och stillsamma karaktärsdrag har klassats som mentala sjukdomstillstånd. En tid där introversion ofta förväxlas med blyghet, arrogans och asocialt beteende. Inget kunde vara mer fel.

Om vi är introverta eller extroverta är en biologiskt hårdkodad del av vår personlighet. Detta har varit känt och har undersökts av vetenskapen i mer än hundra år. Trots det tillkommer hela tiden ny kunskap i ämnet. Linus Jonkman tar med läsaren på en fascinerande resa genom den introverta världen. Han berättar om sina egna och andras upplevelser som introverta och förklarar skillnaderna på och likheten mellan extroverta och introverta människor. Mycket av den friktion vi upplever i våra liv, både i yrkeslivet och privat, har sin botten i motsättningar mellan dessa båda läggningar. Förståelsen för vad det innebär att vara introvert har ökat avsevärt på sistone. Men vi har ännu inte sett någon platsannons som efterfrågar introverta människor.

I en värld där allt går fortare och fortare och där bruset blir starkare för varje dag kan det rentav vara en fördel att vara introvert, och de som fått den gåvan kan skatta sig lyckliga.

"... en befrielse ... Med personliga anekdoter och dråplig humor visar Jonkman hur introverta fungerar och hur extroverta missförstår dem." ? Svenska Dagbladet      

Vilken bok tror du finns i den sista luckan?                      
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar